Riskettan

Från och med den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad. Båda delarna är giltiga i 5 år från den dagen du genomför dem.
 
RISKUTBILDNING DEL 1

Del 1 är riskutbildningens teoretiska del. Här pratar vi om riskerna med alkohol, droger, trötthet samt övriga riskfyllda beteenden i trafiken.

Vi är av Transportstyrelsen godkänd utbildare av riskutbildning del 1.

Både riskutbildning del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov på Trafikverket.

 

SYFTET

Syftet är att ge eleven kunskap om och förståelse för i vilken utsträckning alkohol och andra droger, trötthet samt riskfyllda beteenden kan ha ett negativt inflytande på körförmågan. Eleven ska även få kunskap och förståelse om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Efter genomgången utbildning ska eleven kunna inse vikten av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och fokuserad som förare.

Rapportering sker digitalt till Transportstyrelsen, direkt efter kursen.

 

ANMÄLAN TILL RISKUTBILDNING

Bokning av plats till Riskettan kan även göras via telefon eller mail. Kursavgiften ska vara betald i förskott. Betalning kan göras antingen på Bankgiro 834-8633, Swish konto 123 440 2756.

Vid förhinder kan avbokning göras senast 24 timmar vardagen innan kursstart, avbokning kan ske via mail/telefon!. Vid sen avbokning eller vid utebliven närvaro debiteras fullt pris. Sen avbokning på grund av sjukdom skall läkarintyg kunna uppvisas.

Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation till kursen!

 

VÄLKOMMEN!